22 11, 2020

Stereotyp a nechuť cvičiť

Od |2020-11-24T17:03:21+01:0022.11.2020|Tags: |

Pre adekvátny a čo najväčší progress je nutné mať čo najpresnejšie rozvrhnutý tréningový plán  (TP), s dôrazom na individuálne slabiny. Toto pre väčšinu cvičencov znamená nastavenie týždenného mikrocyklu (krátkodobo sa opakujúci program). Mikrocyklus je základným

Go to Top