konzistenciaKonzistencia – spojitosť/súdržnosť/tuhosť. Pre naše potreby bude znamenať vykonávanie určitej rovnakej činnosti po dlhé, neohraničené časové obdobie, tzn. súdržnosť v dlhodobom časovom období.

„Konzistencia je základ“

Túto krátku vetu sme už počuli určite všetci, ale zamysleli ste sa niekedy nad jej hĺbkou? Dá sa pretaviť naozaj do každej oblasti života.

Konzistentne budem konzumovať nespracované potraviny – zlepším si všeobecné zdravie.

Konzistentne budem fajčiť – vybudujem si závislosť na ľahkej droge a zvýšim riziko ochorení pľúc.

Budem sa konzistentne vzdelávať – vybudujem si komplexné vedomosti.

Konzistentne budem vykonávať variabilné pohyby – udržím si dobré pohybové zdravie.

Konzistentne budem vykonávať obmedzenú škálu pohybov – vybudujem si pohybové obmedzenia a degeneratívne zmeny.

Týmto štýlom by sa dalo pokračovať do nekonečna v každej oblasti. Podstatou tohto príbehu je to, že všetky akcie v našom živote majú z dlhodobého hľadiska dopad. Žiaden progres ani regres nie je lineárny, ale z dlhodobého hľadiska má vždy stúpajúcu tendenciu s malými pádmi a vzletmi.

Ak by sme hocijakú činnosť z vyššie uvedených vykonali raz, určite by to nemalo žiadny, poprípade minimálny dopad. Ak ale tú istú činnosť vykonávame repetitívne môžeme si byť istí, že to dopad zanechá. Ako veľký záleží na časovom trvaní a objeme danej činnosti.

Prenesenie do rehab sveta: Ak ste si budovali problém roky, nečakajte, že lusknutím prstov ho za vás niekto vyrieši. Pre dlhodobé výsledky potrebujeme konzistentný prístup, ktorým zmeníme motorické správanie/zapísané motorické vzory a prinesieme telo do požadovaného stavu natrvalo. Všetko pasívne a rýchle je len krátkodobé. Aktívny prístup je to, čo určuje vaše dlhodobé výsledky.

Preto si rozmyslite, kde budete vkladať svoju „konzistenciu“ a rozmyslite si, čo od toho očakávate.

Nikdy sa nič nedeje len tak. Predošlé akcie určujú naše ďalšie správanie, tak vložte svoje zdravie, alebo hocčo už uznáte za vhodné, do vlastných rúk a nevzdávajte to. Konzistencia je kľúč, či už k „dobrým“ alebo „zlým“ dverám je už na Vás. Pekný deň. ?