Krátke video z Workoutovej akcie King of the North 2019 ktorá sa uskutočnila dňa 24.08.2019 v Dolnom Kubíne.