Záznam z Trenčianskeho festivalu športu s názvom Born To Trick Challenge ktorý sa uskutočnil 10-11 Augusta 2019 v Born To Trick Parku.