Cvik začína, prebieha a aj končí v hornej izometrickej pozícií zhybu. Lopatky máme v retrakcií a depresií. Nohy máme voľne v predĺžení trupu. Panvu máme v neutrálnom nastavení. + držíme sa zjavne nehybne, hlava je neustále kompletne ponad hrazdou - postupne klesavý pohyb, neudržíme sa úplne ponad hrazdou, neschopnosť udržať fixované lopatky v retrakcií a depresií Tip: Rukami tlačíme na malíčky (supinácia) ako by sme chceli tyč zlomiť na polovicu, čo nám pomôže s fixáciou lopatiek.